ΕΥΔΑΠ

Σχεδιασμός & Παραγωγή του Ετήσιου Απολογισμού & Ετήσιου Δελτίου 2015

Αναλάβαμε τον σχεδιασμό και την έντυπη παραγωγή του Ετήσιου Απολογισμού & Ετήσιου Δελτίου 2015 της ΕΥΔΑΠ. Ο Ετήσιος Απολογισμός και το Ετήσιο Δελτίο, στις δύο εκδόσεις του - στα Ελληνικά και Αγγλικά, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης για το 2015 καθώς και το έντονο κοινωνικό της έργο. Η ηλεκτρονική του μορφή είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας eydap.gr.

Pin It