ΕΥΔΑΠ

Ανανέωση Δημιουργικού Φακέλου Αποστολής Λογαριασμών & Ενημερωτικό Υλικό για Κοινωνικό Τιμολόγιο

Αναλάβαμε για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ την ανανέωση του εικαστικού του φακέλου αποστολής λογαριασμών. Η φιλοσοφία των δημιουργικών  βασίστηκε στην εταιρική ταυτότητα της εταιρείας, με έμφαση στο στοιχείο της σταγόνας, ακλουθώντας κοινή επικοινωνιακή στρατηγική με τα εικαστικά της ιστοσελίδας eydap.gr την ανανέωση των οποίων επιμεληθήκαμε. Η αποστολή των φακέλων με το νέο δημιουργικό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και περιελάμβανε και ενημερωτικό υλικό σχετικό με το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τιμολογίου, του οποίου τον σχεδιασμό και την παραγωγή είχαμε υλοποιήσει.

Pin It